Music

A diddly bow był pierwotnie zajęciem dla dzieci z farmy. Był to zazwyczaj jakiś kij, miotła lub podobny, do którego przymocowana była blaszana puszka, a następnie rozciągnięty był drut. Skubiąc ją, można było grać nuty, a nakładając na strunę szyjkę butelki, można było regulować wysokość dźwięku.

Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień,    Ektóry dał nam Pan, który dał nam Pan,    Hweselmy się, weselmy się    H7i radujmy się w nim, i radujny się w nim.    E

Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan,    A Eweselmy się i radujmy się w nim.    A E

Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień,    Ektóry dał nam Pan.     H7 E

Ciągle idę, idę, pragnę do nieba dojść bram, alleluja!    E H7 ECiągle idę, idę, pragnę do nieba dojść bram.    E H7 E

Choć nigdy tam nie byłem, lecz mówiono mi,    E A Ekiedym do nieba szedł bram,    H7 Eże się tam wszystko od złota lśni,    A Epragnę do nieba dojść bram.     H7 E

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem    D h e A7i cieszy się każdym moim gestem,    D h e A7alleluja, Boża radość mnie rozpiera. Uuu!    D h e A7 D h e A7

/Miłość Jezusa jest ponad wszystko!/ x3     D h e A7Alleluja!     D h e A7

Ref.: Alleluja, Jezus dla mnie dobry jest,    E A H7 E
Alleluja, Jezus dobry jest!    E A H7 E

1. Niechaj wstanie każdy z was,   fis H7
kto dziś w sercu radość ma,    fis H7
niechaj śpiewa klaszcze tak...     fis H7

2. ...Kto dziś dobry humor ma...

3. ...Kto niebieskie oczy ma...

4. ...Kto śniadanie dzisiaj zjadł...

5. ...Kto zegarek dzisiaj ma...

6. ...Kto dziś okulary ma...

7. ...Kto zwierzątko w domu ma...

Kto jest królem dżungli, puf, puf?   E
Kto jest królem mórz, bul, bul, bul?   H7
Kto jest królem wszechświata?
Kto jest królem mym?   E
A jest Nim - J E Z U S, Jezus!
On jest królem mym!
On jest królem wszechświata,   H7
Królem dżungli, puf, puf,
Królem mórz, bul, bul, bul.    E

W serduszku mym czarnym jak noc  objawił Pan Swoją moc.   Kosztowną krwią zmył wszelki grzech,więc jest już bielsze nad śnieg.A Biblia mówi, że śmiemw złocistym mieście żyć z Nim.Dzień cudny, dzień cudny to był,gdy Jezys wint me zmył.

La, la, la....   D G E A D e A

Za wszystko Ci Boże dziękować muszę,   D G E Aza każdy najmniejszy na polu kwiatuszek,   D G E Aza gwiazdkę ze śniegu i za wróbelki,   G g Dza lato i zimę, i za piosenki.   e D A DZa gwiazdkę ze śniegu i za wróbelki,   G g Dza lato i zimę, i za piosenki.   e D A D

La, la, la...     D G E A D e A

To wszystko przez Ciebie, dla Ciebie wszystko,    D G E A słonoczko wysoko, a dzieci nisko.    D G E A Za wszystko o, Panie dziękować muszę    G g D i za tatusia i za mamusię.    e D A D Za wszystko o, Panie dziękować muszę    G g D i za tatusia i za mamusię.     e D A D

1. Jeszcze jestem mały, lecz za kilka lat   C G C G
będę dyży, silny, lepiej poznam świat,   F C a d G
lecz zanim urosnę muszę uczyć się,   F C a d F C
słuchać, obserwować, bo mądrym zostać chcę.   d G G7 C

Ref.: Boża mądrość cenna jest,   F C d G C C7
mądry wie co robić, czego nie.   F e d G C
Boża mądrość od złota droższa jest,   F C d G C C7
Bóg ją daje wszystkim, którzy z wiarą pragną jej.   F e d G C

2. Kluczem do mądrości Boża mądrość jest.    C G C G
Mądrość możez znaleźć jeśli tylko chcesz,    F C a d G
swoje życie Panu dziś w ofierze służ,    F C a d F C
czytaj co dzień Biblię, z radością Panu służ!     d G G7 C

Gdy wokoło straszna burza    D GJezus ze mną w łodzi jest.   A A7 D

Mocną ręką trzyma mnie    D Głódka nie wywróci się.    A D

Gdy wokoło straszna burza    D GJezus ze mną w łodzi jest.    A A7 D

1. Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nieśli wieść radosną,   e D C eŻegnając ich dał swoją moc i mówił tak z miłością.   e D C e

Ref.: Nie, nie, nie, nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać.   D G C D eNie, nie, nie, nie trzeba nam srebra brać, o dach nad głową zabiegać.   DG C D e

2. Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata.   e D C eBogaci tak, nie mając nic, bo miłość jest tak bogata.   e D C e

3. Gdy ukończyli żniwo swe w ostatnią drogę ruszali.  e D C ePatrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością wołali:   e D C e

1. Izrael szedł Egiptu ziem,   e H7 e
chce iść naród mój.   H7 e
Bo nie mógł żyć gnieciony złem,  H7 e
chce iść naród mój.  H7 e

Ref.: Ruszył Mojżesz, szli z nim z Egiptu pól,   e a H7 e
powiedz władcy: chce iść naród mój.   H7 e

2. Nie wstrzymuj ich powiedział Pan,
chce iść naród mój.
Ty syna masz, ja piorun mam,
chce iść naród mój.

3. Skończony już niewoli dzień,
chce iść naród mój.
Zapomnieć chcą piramid cień,
chce iść naród mój.

4. Nie szczędził Pan wskazówek Swych,
chce iść naród mój.
I Mojżesz tak prowadził ich,
chce iść naród mój.

5. Gdy przeszli już przez morskie dno,
chce iść naród mój.
Dziękczynną pieśń śpiewali swą,
chce iść naród mój.

/Jesteś Królem, Jesteś Królem,      D A hKrólem jest Pan. / x2   G

O wznieśmy wszyscy nasze serca,   Do wznieśmy wszyscy nasze dłonie,   Ai stańmy przed obliczem Pana wielbiąc Go.  h G

/Imię Pana chwalmy wciąż,/x3   E A H ENajwyższy On!     H (E)

Bo imię Pana mocną twierdzą,   E A Ez radością biegniemy, by chwalić Go!   H E

Bo imię Pana jest mocną twierdzą,   E A E skałą zbawienia, schronieniem mym!    H E

Czytaj Biblię, módl sie co dnia,   Dmódl się co dnia, módl się co dnia,   A Dwięc czytaj Biblię, módl się co dnia,   D jeśli wzrastać chcesz,   G A Djeśli wzrastać chcesz,   G A Djeśli wzrastac chcesz.   G A DCzytaj Biblię módl się co dnia,   Djeśli wzrastać chcesz.   G A D

Bóg nie umarł, Jezus żyje!  E H7
Bóg nie umarł, Jezus żyje!
Bóg nie umarł, Jezus żyje!

Daj Mu ręce swe,   fis H7
daj Mu nogi swe,
daj Mu serce swe,
daj Mu duszę swą,
On twoim Bogiem jest!   E H7 E

1. /Tarędowaty głośno wołał,/x3   a F G Ewołał: /Pokaż mi drogę,/x3    E a E adrogę do domu.    E

2. /Ślepy człowiek głośno wołał,/x3wołał:/Pokaż mi drogę,/x3drogę do domu.

3. /Jezus stał przy drodze i wołał,/x3wołał: /Ja jestem drogą,/x3drogą do domu.Jezus!

Nie chcę służyć w piechocie,   C G Cjeździć w kawalerii, strzelać z artylerii,   G Cnie chcę latać samolotami.   G CJestem w Pana armii!   G CJestem w Pana armii!   F CJestem w Pana armii!   G C

Miłość da - co da?      C a F G
Da szczęście, radość pośród dnia - tak? 
Pokochaj a zobaczysz, że - że co? 
Pan także umiłował Ciebie.

Wybierz szlak - jaki szlak? 
Ten, który Ci wyznaczył Pan - Pan? 
Miłością przezwyciężaj zło - i co? 
Na końcu drogi będzie stał On.

Tak Bóg umiłował świat,   D Gże Syna Swego, jednorodzonego dał,   A DAby każdy, kto w Niego wierzy  D Gnie zginął, ale żywot wieczny miał.   A D

Oo, Jezus... 

1. /Głowa, ramiona, nogi, stopy,/x3   E/fis/H7Należą do Jezusa!   E fis H7

 

2. Oczy, uszy, buzia, nos...

3. Ramiona, łokcie, ręce też...

4. Włosy, zęby, dłonie, brzuch... 

1. /Gdy Boży Duch napełnia mnie,  ejak Dawid śpiewać chcę./x2  H7 e/Jak Dawid, jak Dawd,  a D7 G ejak Dawid śpiewać chcę./x2  H7 e

2. ... jak Dawid klaskać chcę...

3. ... jak Dawid wielbić chcę...

4. ... jak Dawid skakać chcę...

5. ... jak Dawid tupać chcę...

6. ... jak Dawid kocham Cię... 

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie,        D A e hJa nie wiem czemu miłością darzy mnie,On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce/Będę, będę mieszkał razem z Panem mym./ x2

1. Hej, Jezu, Królem Tyś, (Hej, Jezu, Królem Tyś,)   G C Gżycie Twe uwalnia mnie, (życie Twe uwalnia mnie,)  G C G D           będę sławić cały dzień (będę sławić cały dzień)  G C Gdoskonałe drogi Twe. (doskonałe drogi Twe.)  G C G D

2. Hej, Jezu, Panem Tyś, (Hej, Jezu, Panem Tyś,)  G C Gchcę słuchać Twoich słów, (chcę słuchać Twoich słów,)  G C G DTwe królestwo ujrzeć chcę, (Twe królestwo ujrzeć chcę,) G Cwola Twa niech spełni się. (wola Twa niech spełni się.)  G a G a G

3. Chwała Barankowi cześć, (Chwała Barankowi cześć,)  A D Aweź mnie do ziemi Swej (weź mnie do ziemi Swej)  A D A Ezwyciężymy w imię Twe, (zwyciężymy w imię Twe,)  A D Aogłosimy rządy Twe. (ogłosimy rządy Twe.)  A h A h D A

4. Hej, o, hej, o, Lwie Judy (Hej, o, hej, o, Lwie Judy)  A h A h Ajak potężny jesteś Ty. (jak potężny jesteś Ty.)  A h A h D AHej, o, hej, o, Lwie Judy (Hej, o, hej, o, Lwie Judy)  A h A h Ajak wspaniały jesteś Ty. (jak potężny jesteś Ty.)  A h A h D A

Dotknął mnie dziś Pan G D G i radość ogromną w sercu mam. D G AZ tej radości chcę G D G śpiewać i klaskać w dłonie swe. D G A Więc wszyscy razem chwalmy Go G D G za to, że trzyma nas ręką Swą. D G A Więc wszyscy razem chwalmy Go G D G za to, że trzyma nas ręką Swą. D G A

Na początku Bóg stworzył Cniebo, ziemię i światłość. GPorozdzielał toń wód di sklepienia niebieskie. C aDał rośliny, zwierzęta Ci błyszczące planety, Gpotem był człowiek. a

Pierwszy dzień pracował, drugi dzień, C Gtrzeci dzień pracował, czwarty dzień, d C apiąty dzień pracował, szósty dzień, C Gw siódmym odpoczywał. a

Dip, dip, di, di, dip…      G e C D

Kto daje miłość, prawdziwą miłość?
Kto daje wiarę, prawdziwą wiarę?
Kto daje radość, prawdziwą radość?
Kto daje pokój, prawdziwy pokój?

Kim ten ktoś jest?
Chciałbym poznać Go,
Bo On dał życie swe za ciebie i mnie.
Łoł, łoł, łoł, łoł!

Piosenka "66 Ksiąg Biblia Ma" jest przyjemnym i przystępnym sposobem nauki ksiąg biblijnych na pamięć, zachowując prawidłową chronologię.