Orientation

Zabawna gra wiejska, w której młodzi harcerze zostają wysłani do Jerycha, aby rozwiązać podchwytliwe zagadki i zebrać ważne informacje o mieście i jego mieszkańcach.

Celem Technik-Sternli jest nauczenie dzieci technik Jungschart dostosowanych do wieku. Bieg podpisów to dobra okazja do zastosowania treści Orientation Zack na poziomie Jungschi.

Przebieg gry: Młodzi sharingowcy otrzymują zadanie (np. plakat Wanted jako wstęp), aby poszukać zagubionej owcy. Następnie przechodzą od słupka do słupka, aż znajdą owcę. Na każdym stanowisku znajduje się przebrany lider. Każde z dzieci otrzymuje podpowiedź, gdzie znajduje się kolejny posterunek i jak powinno postępować z tą osobą, aby dostarczyła informacji. Jeśli ustalone kryteria nie są spełnione, prowadzący nie udziela żadnej informacji!

Generalnie im więcej liderów, tym lepiej. Wymienione warianty mogą być rozszerzone w zależności od budżetu czasowego i obecnych liderów.

Na końcu można świętować wielką imprezę!!!:)

Aplikacja: Pomysł na grę w szczegółach & plakat Wanted

BT_010_Orientacja_1