Youngstars and the public

Wreszcie, w kilku linijkach, można odkryć ewangelicznych harcerzy. Realna alternatywa. Zobacz:

https://youtu.be/l5mI9nUNkjA

7 czerwca w sobotę w Piaskach Rudnickich został zorganizowany

w godzinach od 10 do 16 Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Mottem przewodnim był werset z Ewangelii Jana 1,12 „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”.

Na festyn byli zaproszeni rodzice wraz z dziećmi z okolic. Celem było dotarcie z ewangelią do osób mieszkających  w pobliżu oraz nawiązanie z nimi relacji.

W programie były przygotowane przeróżne atrakcje

i konkurencje dla dzieci oraz rodziców, na przykład: malowanie twarzy, labirynt, strzelanie w puszki, trampolina, zajęcia plastyczne, golenie balonów itd.  Każdy mógł skorzystać ze wszystkich zabaw.

Podczas licznych rozgrywek dzieci zdobywały punkty,

za które potem  najlepsi otrzymali nagrody. Dla naszych gości był przygotowany grill oraz ciasta. Kiedy zaspokoili swój głód cielesny, mieli okazję nakarmić się duchowo poprzez krótki koncert pieśni oraz głoszone Słowo Boże. Łącznie było około 30 osób za co jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu. Wierzymy, że Słowo zasiane w sercach ludzi wyda owoc we właściwym czasie.

 

-Kadra orłów

Bóg stworzył piękny świat. Zadaniem pierwszego człowieka było zadbanie o rośliny i zwierzęta, które Bóg umieścił w Ogrodzie Eden. Zadaniem wszystkich ludzi, a tym bardziej chrześcijan jest okazanie szacunku wobec dzieła Bożego. Zamiast niszczyć, wycinać i marnować, doceńmy, chrońmy i szerzmy postawę uznania dla wspaniałego Bożego stworzenia.

 

Aktywne zaangażowanie się w dbanie o środowisko może również stwworzyć wiele okazji do ewangelizacji.

Chrystus, chodząc po ziemi miał szczególny wzgląd na biednych i potrzebujących. Uzdrawiał ich, litował się nad nimi i nigdy nie odwracał się od tych, którzy potrzebowali pomocy.