Confidence-games

Kurs dla niewidomych, w którym pojawia się wiele zwodniczych głosów.
Wyzwaniem jest słuchanie tylko właściwych instrukcji.