Create account

Biedni i Potrzebujący

ostatnie zmiany 02. marzec 2013
Biedni i Potrzebujący

Chrystus, chodząc po ziemi miał szczególny wzgląd na biednych i potrzebujących. Uzdrawiał ich, litował się nad nimi i nigdy nie odwracał się od tych, którzy potrzebowali pomocy.


Biedni w Kościele

Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.

Dz. Ap. 2, 44

 

A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.

Dz. Ap. 32 – 35


Biedni w Społeczeństwie

Bóg ma wyraźne oczekiwania wobec tego jak Jego lud powinien traktować potrzebujących. Jasno je określił w swoim Słowie.

Jeśliby jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród twoich braci w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem.

V Moj. 15, 7

 

Nabożny zajmuje się sprawą ubogich, lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa.

Przyp. 29, 7

 

Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, (7) że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.

Iz 58, 6 -7

 

Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.

Mt 5, 42

 

Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie.

Łk 3, 11

 

Sprzedajcie majętności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy.

Łk 12, 33

 

otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych; mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać.

Gal 2, 9 – 10

 

Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.

1 Jn 3, 17 – 18

 

Może najbardziej dosadny fragment znajduje się w Ewangelii Mateusza:

 

A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Mt. 25, 31 – 46


Rola YS

 1. 1

  Zachęć kościół do wspierania organizacji, zajmującą się niesieniu pomocy biednym.

   

  • Przez regularne datki
  • Przez fizyczne zaangażowanie się w jej pracę
  • Przez reklamowanie jej działalności (np. zorganizowanie międzykościelnego spotkania poświęcone działalności danej organizacji).

   

 2. 2

  Wykorzystaj szczególne dni w roku (typu Wielkanoc, Boże Narodzenie, Święto Dziękczynienia, dożynki, Tłusty Czwartek) jako motywację do niesienia pomocy biednym.

   

  •  Ogłoś w kościele/szkole lub na grupie YS akcję zbierania (nie tylko) żywności. Zbierając artykuły z długim terminem ważności (puszki, makarony, cukier), zbiórka może potrwać nawet kilka tygodni/miesięcy.
  • Zorganizuj “imprezę”, na której będziecie zbierać żywność lub pieniądze w celu wspierania potrzebujących.
  • Wspólnie z grupą udajcie się w miejsce, gdzie znajdują się potrzebujący i podzielcie się kanapkami/ zupą/ gotowymi produktami.
  • Zaangażujcie się sezonowo w współpracę z istniejącym już projektem w twoim mieście.
 3. 3

  Stwórz w kościele służbę związaną z niesieniem pomocy biednym i potrzebującym. Regularnie o niej przypominajcie i wspierajcie ją.

   

  • Może zajmować się monitorowaniem potrzebujących w kościele.
  • Może zajmować się jednorazowymi akcjami niesienia pomocy (np. podczas choroby zborownika).
  • Może składać się z kilku ekspertów z różnych dziedzin, którzy zapewnią wiedzę i profesjonalne porady w trudnych sytuacjach, np. pielęgniarka, prawnik, pastor, elektryk, nauczyciel.
 4. 4

  Zorganizuj "event" mający zwrócić uwagę na problem biednych i potrzebujących.

   

  • Przygotuj spotkanie, którego głównym tematem będzie niesienie pomocy biednym. Przygotuj program wskazujący na problem.
  • Zorganizuj event typu Taniec Wielkanocny, którego cel będzie wskazanie na problem biednych i potrzebujących. Zaproście wszystkie kościoły w swoim mieście. Poproś każdego uczestnika o symboliczny datek za uczestniczenie, np. 2zł. Uzbierane pieniądze przekażcie na cel niesienia pomocy biednym i potrzebującym.

   

 5. 5

  Szerz wizję niesienia pomocy biednym i potrzebującym.

   

  • Zorganizuj nabożeństwo wokół tematu obowiązku niesienia pomocy biednym i potrzebującym.
  • Zapytaj nauczycieli szkółki niedzielnej i spotkań młodzieżowych, jak również prowadzący grup domowych aby porozmawiali na spotkaniach na temat obowiązku niesienia pomocy biednym i potrzebującym.
  • Stwórz ulotkę lub gazetkę cotygodniową lub comiesięczną zawierającą kilka informacji na temat biedy na świecie oraz kilka punktów pod tytułem: "Oto jak Ty możesz pomóc w tym tygodniu".
  • Poproś przedstawicieli organizacji, którą wspierasz lub znasz, aby podczas nabożeństwa lub studium udzielił kilka informacji na temat działania organizacji bądź nowości, które w niej nastpiły.
  • Zorganizuj seminarium poza czasem nabożeństwa, podczas którego temat biedy na świecie oraz/lub w Twoim kraju i/lub mieście.
  • Zorganizuj "nockę" dla młodzieży kościelnej i ich znajomych, podczas którego będą mogli nauczyć się więcej na temat biedy na świecie, w twoim kraju i/lub mieście.

   

 6. 6

  Zachęć kościół do wspierania służby niesienia pomocy biednym praktykowaną w innych kościołach.

   


Źródła

Campolo, Tony, Aeschliman Gordon. "101 Ways Your Church Can Change the World". Regal Books, California: 1993.


Dziękujemy wszystkim autorom za swój wkład: LastGroove
Write Article
Informations
Team
Social Media
Sponsoren
Support YoungstarsWiki

IBAN: CH19 0900 0000 6114 0739 1
BIC: POFICHBEXXX
Account: 61-140739-1 (Postfinance)

YoungstarsWiki.org
Riehenstrasse 41
4058 Basel

Copyright © 2020 YoungstarsWiki.org About usMediaImprintTerms of useSite by INFOUND https://www.youngstarswiki.org/pl/wiki/biedni-i-potrzebujacy.html
Feedback