Create account

66 Ksiąg Biblia Ma

ostatnie zmiany 14. pa¼dziernik 2017
66 Ksiąg Biblia Ma

Piosenka "66 Ksiąg Biblia Ma" jest przyjemnym i przystępnym sposobem nauki ksiąg biblijnych na pamięć, zachowując prawidłową chronologię.


Tekst Piosenki

66 ksiąg Biblia ma

Księgi te wszystkie dobrze znam

Mówią o Bogu i Panu mym

Mówią o wszystkim bliskim mi

 

Mojżesz 5 ksiąg swych ma

Jozue, Sędziów, Rut, Samuel 1, 2

Królewskie księgi dwie, Pierwsza, druga Kronik

Ezdrasza, Nehemiasza i Estery też

 

Księga Joba, Księga Psalmów jest

Przypowieści, Kaznodzei też

Pieśń nad Pieśniami, Izajasz i Jeremiasz

Treny i Ezechiel, Daniel i Ozeasz

 

Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz i Micheasz

Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz

Zachariasz i Malachiasz, cztery Ewangelie,

Dzieje Apostolskie, List do Rzymian

 

List do Koryntian, jeden dwa,

Galacjan i Efezjan i Filipian

List do Kolosan, Tesaloniczan Dwa

Do Tymoteusza listy dwa

 

Tytus, Filemon,

List do Hebrajczyków i Jakuba list

Następnie listy Piotra, jeden oraz dwa,

3 listy Jana, Judy, Objawienie.

 

 


Nauka

Jednym ze sposobów nauczenia grupy piosenki jest umieszczenie tekstu w widocznym miejscu i prześpiewaniu kilka razy. Potem można zasłonić kilka nazw ksiąg i spróbować prześpiewać znowu. Można potem zasłonić kolejne kilka ksiąg, i tak aż piosenkę trzeba będzie zaśpiewać w zupełności z pamięci.

Sposób ten najlepiej sprawdza się gdy stosowany na przestrzeni kilku dni, np. na obozie.


Write Article
Informations
Team
Social Media
Sponsoren
Support YoungstarsWiki

IBAN: CH19 0900 0000 6114 0739 1
BIC: POFICHBEXXX
Account: 61-140739-1 (Postfinance)

YoungstarsWiki.org
Riehenstrasse 41
4058 Basel

Copyright © 2020 YoungstarsWiki.org About usMediaImprintTerms of useSite by INFOUND https://www.youngstarswiki.org/pl/wiki/66-ksiag-biblia-ma.html
Feedback