City Bound

Данни:

 • Възрастова група от 7 до 14 години
 •   Из града
 •   Около 7 ръководителя
 • Около 1 час

 

Данни:

 • Възрастова група от 7 до 14 години
 • На открито в града
 • Поне 5 ръководителя
 • До 1 час

Материали:

Списъка с багажа ( файла е прикачен)

Торбички, в които децата да събират предметите.

Копчета, които ще служат за парички.

Данни:

 • Възрастова група от 7 до 14 години
 • Зависи  как направите играта, но може да повече участници
 • На открито в града
 • Най-малко 3 ръководителя
 • Между до един час

Данни:

 • Възрастова група от 7 до 14 години
 • На открито в града
 • Най-малко 3 ръководителя
 • До 1 час

 

Данни:

 • Възрастова група от 7 до 14 години
 • Повече от 8 участника
 • На закрито в зала или на открито в града
 • Най-малко 3 ръководителя
 • Между час и час и половина

 

Artikelkategorien