Игри в града

Данни:

 • Възрастова група от 7 до 14 години
 • Зависи  как направите играта, но може да повече участници
 • На открито в града
 • Най-малко 3 ръководителя
 • Между до един час

Данни:

 • Възрастова група от 7 до 14 години
 • На открито в града
 • Най-малко 3 ръководителя
 • До 1 час

 

Данни:

 • Възрастова група от 7 до 14 години
 • Повече от 8 участника
 • На закрито в зала или на открито в града
 • Най-малко 3 ръководителя
 • Между час и час и половина

 

Artikelkategorien