Игри за разделяне на групи

Данни:

  • 7 до 14
  • Между 10-15 участника
  • В зала или на открито
  • Достатъчен е 1 ръководител
  • Най-много до 10 минути

 

Материали:

  • 16 кутийки от кибрит
  • Различни видове зърна ( боб, царевица, леща и т.н)

Artikelkategorien