Games by group

Жителите на Кварк се опитват да се промъкнат през строго охраняваната граница и да си върнат парите, които са били откраднати през годините от банката в Кварк. Жителите на Кварк се опитват да направят същото и в банката на Кварк.

Данни:

  • 7 до 14
  • Между 10-15 участника
  • В зала или на открито
  • Достатъчен е 1 ръководител
  • Най-много до 10 минути

 

Материали:

  • 16 кутийки от кибрит
  • Различни видове зърна ( боб, царевица, леща и т.н)

Това е нощна игра, за която ви е необходима гора или парк.

+Добре е да имате пейки или столове за тази игра,

Artikelkategorien