Благовестителни програми

 

Идеята на този СИП следобед е да продължим с история на Тайната на дивата гора, преживявайки приключения с Рут и Филип и да направим връзка, че всеки има нужда от покаяние.

Идеята на този СИП следобед е да продължим с история на Тайната на дивата гора, преживявайки приключения с Рут и Филип и да направим връзка затова да бъдем готови да дадем всичко, колкото и малко да е то.

Идеята на този СИП следобед е да продължим с история на Тайната на дивата гора, преживявайки приключения с Рут, Филип и Тери и да направим връзка с това, че каквото посъдам това и ще пожънем.

Идеята на този СИП следобед е да продължим с история на Тайната на дивата гора, преживявайки приключения с Рут и Филип и да направим връзка с това да създаме приятели и помагаме на хората без предрасъдаци.

В този СИП следобед разследвахме случай, който се отнасяше до спора на две майки, относно едно дете, като всяка една от тях твърдеше, че детето е нейно.....

Сетихте ли се вече, да това е случаят, който Цар Соломон решава  бързо, лесно и най-вече мъдро.

Както обикновено започнахме с приветствие, правила и преговор.

 

На този СИП ние решихме темата ни да бъде Измамата между Исав и Яков,

Започнахме с кратка сценка между “Лаван” и “Яков”, като сценката изразяваше обещанието на Лаван да даде дъщеря си за седем години труд от страна на Яков.

От начало нашите дневни ръководители приветстваха децата по обичайния начин, след което ръководителя, който играеше главния следовател по случая, им  обясни, че следващото прeстъпление, което ще разследваме е кражба. През това време друг ръководител влезе през врътата, той обясни с тревежен тон, че трябва да оставят на страна кражбата, защото е излязло нещо по-важно, а именно убийство. Той разясни, че както се е разхождал на полето е видял мъртъв човек на земята. Тогава двамата с главния следовател приготвиха децата и всички заедно тръгнаха към парка, там се проведе обичайната следователска игра.

 

Този СИП започва на малко по-необичайно място от обикновенно... в една срутена сграда, като уликата, която този път бяхме качили във фейсбук бяха окови.

Идеята на този СИП следобед е да разгледаме Божието Слово,като продължим с темата Божието слово е като меч.

Идеята на този СИП следобед е да разгледаме Божието Слово,като продължим с темата Божието слово е като огледало.

Идеята на този СИП следобед е да разгледаме Божието Слово, като продължим от темата Божието слово е като светлина.

Идеята на този СИП следобед е да разгледаме Божието Слово,като продължим с темата Божието слово  като семе.

Идеята на този СИП следобед е да разгледаме Божието Слово,като продължим с темата Божието слово е по-ценно дори от злато и сребро.

Идеята на този СИП следобед е да разгледаме Божието Слово,като продължим с темата Божието слово е като мед.

Идеята на този СИП следобед е да разгледаме Божието Слово,като продължим с темата Божието слово като мляко.

Идеята на този СИП следобед е да разгледаме Божието Слово,като продължим с темата Божието слово е като огън.

Приготвената програма е на тема Божието Слово като..., като на всяко от нашите 10 събирания свързани с тази тема разглеждаме Божието Слово като различно нещо. Целта ни е да накараме дацата да се замислят над това, че Библията не е просто обикновена книга.

Идеята на този СИП следобед е да продължим с история на Тайната на дивата гора, преживявайки приключения с Рут и Филип и да направим връзка, че Както овцете слушат гласа на техният овчар,аз слушам Божия глас.

Идеята на този СИП следобед е да продължим с история на Тайната на дивата гора, преживявайки приключения с Рут и Филип и да направим връзка, че Исус иска да намери всяка изгубена овца.

Идеята на този СИП следобед е да започнем с историята на Тайната на дивата гора и да разгледаме живота на двете деца  Рут и Филип като направим връзка с това, че Исус обича всеки един от нас, независимо какви сме.

 

Програмата е направена по книгата “Тайната на дивата гора”  разказваща за момиче на име Рут и нейният брат Филип и техните приключения. Целта ни е в рамките на 10 събирания да може да преживеем част от историята и да насърчим децата да искат да следват Исус като Рут и Филип.

Забавна и увлекателна програма, за няколко поредни СИП-следобеда, която ни позволява да проследим историите от Библията под лупа и да намерим поуката в тях 

Идеята на този СИП следобед е да представим темата за детективите и да разкрием заедно с децата историята на Йосиф като извлечем от нея поуката, че дори, когато Бог ни поставя в трудни ситуации, той има добър план за нас, за който просто трябва да проявим търпение. 

Artikelkategorien