Благовестителни програми

Забавна и увлекателна програма, за няколко поредни СИП-следобеда, която ни позволява да проследим историите от Библията под лупа и да намерим поуката в тях 

Идеята на този СИП следобед е да представим темата за детективите и да разкрием заедно с децата историята на Йосиф като извлечем от нея поуката, че дори, когато Бог ни поставя в трудни ситуации, той има добър план за нас, за който просто трябва да проявим търпение. 

Artikelkategorien