Team- & newgames

Възрастова група: 8-13год.

Участници: 60

Терен: поле

Необходим брой ръководители: 12

- Брой играчи- 30  

- Ръководители – 8+1 да ръководи играта 

- Възрастова група- 9-12 

- Терен- поле  

 

Данни:

 • 7 до 14 години
 • до 15 участника
 • 2 ръководаителя и 4 помощници
 • около 30-40 минути

 

Материали:

 • 20 броя шалчета
 • тапи за уши 4 броя
 • 1 дълга греда
 • 1 къса греда
 • 2 флагчета
 • 2 морзови азбуки
 • 2  брезента
 • фенер
 • свирка
 • въжета
 • 2 метални хълки

 

Игра лабиринт

Данни:

 • 7 до 14
 • между 10-15 участника
 • В парк или гора
 • 5-6 ръководителя
 • Около 25-30 минути

 

Материали:

 • Въжета
 • Превръзки за очите

 

Игра пътеки

Данни:

 • 7 до 14
 • между 10-15 участника
 • В парк или гора
 • 5-6 ръководителя
 • Около 25-30 минути

 

Материали:

 • празни кутийки
 • Зърна (боб, леща, царевица и други)
 • Тенекии

Данни:

 • 7-14 години
 • Между 10-15
 • В зала или на открито
 • Ще бъдат необходими 2-3 ръководители за следене на играта
 • От 45 мин до 1 час

Follow the cable. Jeweles, the first book of the answer, is guided by the locked word solution.

Кak да се вземе кокошката, без да се разбере у кого е?

Artikelkategorien