Екипна игра

Данни:

  • 7-14 години
  • Между 10-15
  • В зала или на открито
  • Ще бъдат необходими 2-3 ръководители за следене на играта
  • От 45 мин до 1 час

Follow the cable. Jeweles, the first book of the answer, is guided by the locked word solution.

Кak да се вземе кокошката, без да се разбере у кого е?

Artikelkategorien