Basics NPO

Paskirti berniuko vardą

Kodėl pasakojame?

Svarbu, kad pažadintume ir ugdytume vaikų gebėjimą patirti.

Youngstars veikla yra grindžiama septyniomis vertybėmis: Kristocentriškumu, bendrystės puoselėjimu, atsižvelgimu į poreikius, rėmimųsi į patirtį, augimu, sąsaja su bažnyčia ir visuomene.

 

 

 

 Youngstars siekia palaikyti jaunuolius jų asmeninės brandos kelyje, kreipiant dėmesį į Dievą, kūriniją ir žmones.

Tai įgyvendinama pasitelkus septynias pagrindines tarnystės vertybes:

KRISTOCENTRIŠKUMAS

Youngstars veiklos centre yra tikėjimas, kad Jėzus Kristus vienintelis gelbsti iš nuodėmės ir dovanoja naują gyvenimą. Jauni žmonės yra drąsinami gyventi bendrystėje su Jėzumi Kristumi.

BENDRYSTĖS PUOSELĖJIMAS

Youngstars veikla pagrįsta pozityviu bendravimu. Vaikai ir paaugliai turi jaustis priimtini ir vertinami. Vadovai ir vaikai  darbuojasi kaip komanda, kurioje kiekvienas papildo ir palaiko vienas kitą. 

ATSIŽVELGIMAS Į POREIKIUS

 Visa veikla yra organizuojama taip, kad atitiktų amžiaus tarpsnių ypatumus, sietųsi su patirtimi, būtų įvairi ir kūrybiška. Vaikams ir paaugliams kylantys klausimai, jų poreikiai ir ypatumai yra priimami (suvokiami) rimtai ir pagarbiai.

 VISAPUSIŠKUMAS IR RĖMIMASIS Į PATIRTĮ

Yra siekiama, kad vaikai ir paaugliai ne tik pasisemtų žinių iš Biblijos, bet kad jų suvokimas apie Biblijos tiesas bei kitas aktualias temas būtų skatinamas per jų asmeninius patyrimus bei veiklą.

AUGIMAS (ASMENINĖ BRANDA?)

Vaikai ir paaugliai yra drąsinami prisiimti atsakomybę. Geras vadovų pavyzdys, dvasinės disciplinos (šlovinimas, malda), socialinės veiklos, dalyvavimas bažnyčios gyvenime padeda jaunuoliams nebėgti nuo atsakomybės. Vadovai yra ruošiami per praktinę tarnystę komandoje ir kursų metu. Tuo siekiama, kad jie atliktų savo darbą noriai ir kompetentingai.

RYŠYS SU BAŽNYČIA

 Kiekviena Youngstars grupė yra konkrečios krikščioniškos bendruomenės dalis. Youngstars priklauso visuotiniam Kristaus kūnui ir siekia dalintis savo patirtimi su kitais. Youngstars yra aktyvios bažnyčios tarnystės įrankis (??).

RYŠYS SU VISUOMENE

Youngstars veikla praturtina ir visuomenę. Nauda visuomenei pasireiškia prasminga ir naudinga veikla, integracija, taip pat alkoholio, narkotikų bei smurto prevencija. Vaikai ir paaugliai patiria paramą asmeniniame brandos kelyje bei turi galimybių tobulinti savo socialines kompetencijas bei kasdieninius įgūdžius.