Žiniasklaida

Howardo Pyle'o knygos „Robinas Hudas“ knygos santrauka.

Kiekvienas iš 15 skyrių trumpai apibendrintas pagrindiniais žodžiais.

Santrauka gali padėti, pavyzdžiui, siužetui / Robin Hood Sola