Konkurenčné hry

Cieľom Technik-Sternli je naučiť deti technikám Jungschart primeraným veku. Podpis je dobrou príležitosťou na uplatnenie obsahu hry Orientation Zack na úrovni Jungschi.

Cieľom Technik-Sternli je naučiť deti technikám Jungschart primeraným veku. Relé sú ideálne na pravidelné osvieženie všetkých technických oblastí.