Čo je YoungstarsWiki.org?

„YoungstarsWiki.org“ je nezávislý projekt, ktorého cieľom je podpora medzinárodnej práce mladých hviezd.

Pojem „mladé hviezdy“ zahŕňa všetky druhy práce s deťmi a mladými ľuďmi. Napríklad mládežnícke skupiny, stretnutia detí, práca s dospievajúcimi, šport (florbal, futbal, ...) atď.

Tento spôsob je založený na štruktúre wiki. To znamená, že projekt vedie tím, jeho obsah však závisí od samotných účastníkov.

Čím viac sa tejto wiki zúčastňujete, tým širší je rozsah know-how mladých hviezd.

cieľová skupina

Vedúci mladých hviezd, ktorí sa chcú podeliť a / alebo naučiť sa know-how mladých hviezd. Sú to ľudia, ktorí sú praktickí a majú malé / žiadne programátorské znalosti.

cieľ

„YoungstarsWiki.org“ má byť internetovou platformou, na ktorej môžu medzinárodní lídri Youngstars zdieľať svoje know-how.

Leták YoungstarsWiki.org

Prajete si distribuovať leták YoungstarsWiki.org alebo ho preložiť do iného jazyka? Potom kontaktujte Anju Fritz, prezidentku združenia YoungstarsWiki.org, info [at] youngstarswiki.org .

Tu môžete otvoriť a stiahnuť leták YoungstarsWiki.org ako PDF.