Materiaal en media

Een boeksamenvatting van het boek "Robin Hood" door Howard Pyle.

Elk van de 15 hoofdstukken wordt in kernwoorden kort samengevat.

De samenvatting kan bijvoorbeeld een hulp zijn bij de verhaallijn / de in een Robin Hood Sola