Create account

Egységes kompetencia-fejlesztés

Legutóbbi formázás 09. május 2015
Egységes kompetencia-fejlesztés

1. Szellemi növekedés

Isten jelenlétében él ·         úgy tekint magára, mint Isten gyermeke ·         megtalálta az elhívását és aszerint él ·         élő imaélete van ·         megalapozott Isten igéjében ·         Isten szemével törekszik látni a világot ·         bölcs és istenfélő életstílusa van (kegyesség, alázat, realitás, szellem gyümölcsei Gal5,22...) Krisztushoz hasonlóvá válik ·         nem csupán hívő, hanem igazi aktív tanítvány, aki teljes szívvel követi Jézust ·         transzformáló hatása van, amely befolyást gyakorol a személyes környezetére Be van töltekezve Szentlélekkel és teret enged neki ·         felfedezte lelki ajándékait és aszerint él ·         misszionáló életstílust vezet ·         élete és munkája a Szentszellem vezetése alatt történik Látása van Isten országáról és meg is éli azt ·         beintegrálódott egy helyi gyülekezetbe ·         az elveszett és el nem ért emberek nyomják a szívét ·         globális perspektíva és vízió a világmisszióra ·         szolidaritást gyakorol Krisztus globális testével (üldözött egyház, szenvedők..) Alapvető teológiai jártassággal bír ·         kiegyensúlyozott felfogása és szolid alapokkal rendelkezik a teológiában/Bibliában ·         képes elfogadni a felekezetek közötti eltéréseket és meg tudja különböztetni a szektásságtól ·         képes együttműködni különböző egyházakkal (pl alliansz értelemben) ·         hajlandó a helyi és a nemzeti gyülekezeti kontextusának részévé válni Hitből él ·         szilárdan bízik Istenben ·         képes projekteket indítani hitből

2. Ön-kompetencia

Belülről kifelé él ·         képben van a saját paradigmájáról (világnézet), gondolkodásáról, értékeiről és hozzáállásáról: meg tudja védeni a nézőpontját és képviselni aktuális ügyekben ·         etikai értékeket testesít meg és orientációul szolgál mások felé Független/önálló ·         külső segítség és kontrol nélkül szervezi az életét és a munkáját, felelős (self-reliant) ·         kitartó, megbízható és határozott Biztos az identitásában ·         kifejlett és reflektált személyisége van és feldolgozta a múltját ·         egészséges az önbecsülése és megtanulta legyőzni a személyes problémáit (kisebbrendűség-érzése..), tiszteletet ébreszt, vált ki másokban ·         önbizalom: egészséges módon kezeli a korlátait, tisztelettel definiálja újra őket és megfigyeli/érzékeli magát gondosan és reális önképe van ·         hatásosság: megtalálta az élete értelmét/jelentőségét és célját, önfegyelmet gyakorol ·         felelős: autentikus példa(kép) isteni mércével (teljes szívből) – integritás, hitelesség, megfelelő média-kompetencia karakter és érettség ·         szellem gyümölcseit termi emocionalitás ·         érzelmi inteligencia és empatikus-képesség ·         jól bánik az érzelmeivel: képes bizalmi légkört teremteni, kiegyensúlyozott az alábbi területeken: adok-kapok, közelség-távolság, belsőleg éppé/egészségessé válik  

3. Szociális kompetencia

Egészséges interperszonális kapcsolatai vannak és építi a szociális kompetenciáját ·         másokat tisztel és becsül, empatikus és jól ítéli meg az embereket ·         képes elfogadni a kritikát, jó az érzékelése és az önfegyelme ·         toleráns, tiszteletet fejez ki és tud perspektívát váltani ·         nyelvi készségei vannak, illő módon fejezi ki magát ·         kultúra-közi kompetenciával bír Képes csapatban dolgozni ·         úgy tekint a csoportra, ahol tanulni tud és ahol megengedett a hibázás – nyitott és őszinte ·         kooperál másokkal ·         ön-motivált ·         kommunikál és képes integrálódni Egészséges viszonya van a természettel/teremtett világgal ·         óvja a természetet és úgy néz arra, mint az élmény, a kikapcsolódás és az inspiráció helyére Rendelkezik interkulturális készségekkel ·         érti a más kultúrákat, tud alkalmazkodni és együtt dolgozni idegenekkel ·         kulturálisan szenzitív ·         rugalmas és képes más nézőpontból szemlélni dolgokat; kész átgondolni sztereotípiákat és előítéleteket, kész tanulni különböző kultúrákból ·         képes alkalmazkodni a kultúrához kommunikációban (mint pl szégyen-kultúra)

4. Szakértelem

Tanulékony ·         bővíti az ajándékait és készségeit ·         kidolgoz ötleteket és átülteti a gyakorlatba ·         megadja a lehetőséget másoknak, hogy részt vegyenek a folyamatban ·         megengedi a diverzitást és alternatívákat keres Van mindennapi kompetenciája (életképes, életrevaló) ·         képes összehangolni a hétköznapokat a munkával, barátokkal, családdal… Szakmai kompetencia ·         rendelkezik alapvető YS szakmai jártassággal vagy szeretné elsajátítani Nyelvek ·         folyékonyan beszél angolul vagy kész elég jól kommunikálni Kreatív Fizikum ·         pozitív hozzáállása a testéhez, mint a Szentlélek temploma, egészséges testérzete/testtudata van… ·         rendelkezik pszichomotorikus készségekkel és karbantartja azokat játékok és sport által ·         egészséges életmód és regimen

5. Vezetési és menedzsment készségek

Vezetői készségek (non-profit szféra) ·         a szituációhoz mérten: tud pionírként dolgozni vagy egy már működő szolgálatot vezetni dinamikusan ·         képes szokatlen/váratlan helyzetekkel bánni és képes új ötleteket kifejleszteni ·         új ötletekkel rukkol elő, érti a nagyobb összefüggést, képes analitikusan gondolkozni ·         tud stratéga módon dolgozni, kitalál és felépít rugalmas struktúrákat ·         adminisztratív készségek ·         személyi felelősséget vállal ·         képes anyagi felelősséget hordani, van alapvető könyvelési/elszámolási készsége Felelősséget vállal ·         készséget és elkötelezettséget mutat Isten királyságában: lokális és globális szinten ·         megoldás-orientált, konstruktív, alternatívák után néz Vezetés ·         tudatában van a felelősségének (polgári és büntetőjog) ·         betartja a jogi szabályokat és törvényeket, valamint biztonságügyi óvintézkedéseket tesz ·         helyzethez mérten vezet, korra és érettségre tekintettel, szem előtt tartva tetteinek következményeit ·         jártas a felelősséghordozásban csapatok és projektek tekintetében ·         képes vezetni/irányítani egy team-et és delegálni kötelességeket ·         flexibilis, képes adaptálni, egyensúlyt tart feladat- és emberközpontúság között Projekt-menedzsment ·         tapasztalattal bír (nemzetközi) projektmenedzselésben és képes önállóan sikerre vinni projekteket ·         elővigyázatos és óvatos a rizikók kezelésében

6. Tanítási és coaching készségek

Rendelkezik tanítási készségekkel ·         tud tanítani YS know-how-t és tréningeket tartani ·         didaktikai képességei vannak és átadja az ismeretét és tapasztalatát ·         képes különböző módszereket alkalmazni Coach ·         multiplikálódik, jártas az egyéni és csoportos coaching-ban ·         coach az tapaztalat- és élményorientált tanulásban, másokba fektet, anélkül h magát másolná/produkálná ·         segít az embereknek fejlődni, bátorító tréner

 


Köszönjük szépen az összes szerző hozzájárulását! kovacdani
 
Write Article
Informations
Team
Social Media
Sponsoren
Support YoungstarsWiki

IBAN: CH19 0900 0000 6114 0739 1
BIC: POFICHBEXXX
Account: 61-140739-1 (Postfinance)

YoungstarsWiki.org
Riehenstrasse 41
4058 Basel

Copyright © 2020 YoungstarsWiki.org About usMediaImprintTerms of useSite by INFOUND https://www.youngstarswiki.org/hu/youngstarswikiorg-share-your-experience/egyseges-kompetencia-fejlesztes.html
Feedback